Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

L'Arxiu Municipal de Castelló

L'Arxiu Històric Municipal de Castelló de la Plana gestiona i preserva la documentació que des del segle XIII ha produït i rebut l'Ajuntament de Castelló com a institució de govern de la ciutat, la qual ha sigut conservada per a deixar testimoni i constància de l'actuació municipal.

Junt amb els documents municipals es gestiona i custodia també un important fons hemerogràfic, bibliogràfic i gràfic que s'ha format al llarg del temps gràcies a les donacions que particulars han fet a la ciutat de Castelló per garantir la preservació del seu patrimoni documental.

QUADRE D'ORGANITZACIÓ DE FONS.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ SIMPLIFICAT DEL FONS MUNICIPAL HISTÒRIC.

AVÍS:

S'informa que de l'1 de juny al 30 de setembre l'horari d'atenció presencial al públic es de 9 h. a 14 h.

Les instal·lacions de l'Arxiu Municipal estan obertes al públic per a la consulta en sala de documents. L'Arxiu Municipal manté igualment els serveis d'atenció telemàtics, a través del correu electrònic archivo@castello.es i del telèfon d'atenció 964223408.

Notícies