Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Interoperabilitat del repositori

OAI, sigles en anglès de Open Archives Iniciative va nàixer amb l'objectiu de facilitar l'accés i la recuperació del material  acadèmic editat electrònicament, ePrints. Però en l'actualitat té també com a propòsit facilitar una consulta el més àmplia possible dels recursos digitals, i dels fons i/o col·leccions relacionats amb la cultura, la ciència i l'ensenyament digital.

Es tracta d'una normativa àmpliament estesa que es recolza en un protocol de missatges d'intercanvi molt senzills i en la codificació dels registres segons l'esquema de metadades Dublín Core, ISO 15836. Aquest permet descriure aqueix tipus d'informació documental d'una forma simple i molt flexible.