Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20200013853

Certamen Centre de Disseny (2006: Castelló de la Plana)

06 Centre de Disseny- Certamen de diseño jóven : Museu de Belles Arts de Castelló, 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2006 [Texto impreso]. — [Castelló] : [Museu de Belles Arts de Castelló] : [Asociación Proyecta] : [Universitat Jaume I], D.L. 2006

145 p. : il. col. ; 21 cm.

DL V 4295-2006. — ISBN 84-482-4475-3

1. Diseño-Certámenes . 2. Disseny-Certàmens . I. Museu de Belles Arts de Castelló . II. Asociación Proyecta . III. Universitat Jaume I . IV. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV006113