Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180011689

Tomás Martí Vicent

¡¡ Campanes de la meua terra!! : novel·la [Texto impreso] / per Vicent Tomás i Martí ; ilustracions d' Enric Pertegás . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 (València : Imp. Valencianista, 1920)

16 p. : 4 de dib. b/n ; 25 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº323, año 8)

Contiene: Rimes de la Semana : L' esprit del poeta / Joan F. Basilio ; Bibliografia : " El Caminant enamorat" / Eduard Martínez Ferrando

1. Narrativa . 2. Novel·les curtes . I. Pertegás Ferrer, Enrique, (1884-1962) . II. Basillio, Juan Francisco . III. Martínez Ferrando, Eduard, (1883-1935) . IV. Editorial Valenciana S.A. . V. Imprenta Valencianista (Valencia) . VI. El Cuento del Dumenche . VII. Títol. VIII. Título: Rimes de la Semana : L' esprit del poeta . IX. Título: BIbliografía : " El caminant enamorat".

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000832