Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Resultats de la cerca

Todas las obras relacionadas: CSAA20180012037

Elemento sin imagen.

Aiguarse la festa : improvització en un acte i en vers,

 • Liern, Rafael Maria, (1833-1897)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amors y amargures : novéla

 • Daz y Costa, Jaume
 • València : Editorial Prensa Valenciana , 1915 ((València : Imp. La Gutenberg), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amparito

 • Salavert Torres, Ricardo
 • València : [s.n.], 1916 ((València : Imp. Sucs. de Emilio Pascual), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La bella codoñ : apropósit de un despropósit, orichinal y en prósa

 • Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947)
 • València : [s.n.], 1916 ((València : "Imp. La Gutenberg"), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Carmelo El Tonto ó Tots d' un ventre : comedieta de costums valencianes en un acte i en vers,

 • Civera Esteve, Ricardo
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La divina missió : novel·la

 • Sanmartín Fita, J.
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La Dragomana dels deus : somni

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Elegia a un mort

 • Blasco, Ricard, (1921-1994)
 • [Valencia] : [Aliança d'Intel.lectuals per a Defensa de la Cultura], 1937 ((Valencia : Tipografía Moderna), 1937)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Elogi del xiprer

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • Castellón : Societat Castellonenca de Cultura, 1929 ((Castellón : Fill de J. Armengot), 1929)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Els consogres / Manel Navarrete Sànchez. Feminisme / Carles Salvador

 • Navarrete Sánchez, Manuel
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Els peixcadors de canyeta : peça bilingüe en un acte i en vers,

 • Jacinto Pérez, Vicent
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El femater

 • Blasco Ibáñez, Vicente, (1867-1928)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡Fora baix ...! : choguet bilingüe en un acte (dividit en dos cuadros) y en prosa,

 • Cortés García, M. Hernán
 • València : [s.n.], 1916 ((València : Imp. Susesors de Emilio Pascual), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Glosari, (1921-1929)

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • [Castelló de la Plana] : Ajuntament de Castelló, 2015
 • Libros
Elemento sin imagen.

Gramàtica valenciana : Edició commemorativa del cinquantenari de les Normes de Castelló

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • València : Generalitat Valenciana : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència , 1982 ((València : Arts Gràfiques Soler ), 1982)
 • Libros
Elemento sin imagen.

L' artista de La Valltorta : somni

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1921 ((València : Imp. Valencianista), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

L'ermita asolada : comedia en tres actes

 • Borrás Jarque, Juan Manuel, (1885-1945)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Les festes de Benassal

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • Castelló : Diputació de Castelló. Servei de Publicacions. , 1987 ((Almassora : Impremta Nicolau ), 1987)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Les Memòries del frare Godofred : novel·la

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Un negosi com un altre : sainet valenciá en un acte y en prosa

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • Valencia : Editorial Carceller, 1922
 • Libros
Elemento sin imagen.

Ni a l' infern hi ha hui qui vacha ó Así el que no' s mor de fam el mata la Cucaracha :...

 • Gayano Lluch, Rafael, (1890-1954)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imp. Valencianista), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Obres d' Homer

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Parleu bé! : notes lingüístiques (obra pòstuma)

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • València : Sicània, [1957] (Castelló : Tallers Gràfics dels fills de F. Armengot)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Somni esvahit : novéla

 • Blanquer, Josep
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El Tonto del Panerót : (acte segón) : drama bilingüe en tres actes y en vérs

 • Roig i Civera, Antoni, (1844-1898)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imprenta Marco Hermanos), 1918) )
 • Libros
Elemento sin imagen.

Tot ho redimix l'amor

 • Sebastián Bonafé, Francisco
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1915 ((València : Imp. La Gutenberg), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Valensia a la matiná : pesa bilingue en un acte orichinal y en vérs

 • Escalante i Feo, Eduard, (1854-1921)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1916 ((València : Imp. Susesors de Emilio Pascual), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Vermell en to major : poemes

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • Castelló de la Plana : [s.n.], 1929 ((Castelló de la Plana : Fill de J. Armengot), 1929)
 • Libros