Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Resultats de la cerca

Todas las obras relacionadas: CSAA20180008993

Elemento sin imagen.

Al dictat : contes de l' escola

 • De Amicis, Edmondo, (1846-1908)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1921 ((València : Imprenta Valencianista), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Al sá y al plá

 • Balader, Joaquim, (1828-1893)
 • València : [s.n.], 1916 ((València : Imp. Susesors de Emilio Pascual), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El amigo de la infancia : cuentos extraidos de varias obras de educación del francés, y...

 • València : [s.n.], 1845 ((València : Imprenta y libreria de Juan Mariana), 1845)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amors contrariats : (pasatemps)

 • Chova Rives, Josep
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1909)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amors de nines : conte per a xiquetes

 • Mateu Pascual, Juan
 • València : Editorial Prensa Valencianista , 1921 ((València : Imp. Valencianista ), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amors de nines : cuento pera chiquets

 • Mateu Pascual, Juan
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1916 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amparito

 • Salavert Torres, Ricardo
 • València : [s.n.], 1916 ((València : Imp. Sucs. de Emilio Pascual), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Ánima irredenta

 • Ramírez Ferriols, Vicente, (1890-1949)
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Aventura

 • Fortuny, Antoni
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1909)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Aventures pels pèls

 • Alzira : Bromera, 2013
 • Libros
Elemento sin imagen.

Açò, va de veres

 • Porcar i Gómez, Antoni, (1951-)
 • [Castelló] : Ajuntament de Castelló, 1985 ([Castelló] : Gráficas de Castellón)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Baix la còlera del déu : pel·licula tràgica

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Bastianet El Pastor

 • Mestre, V.
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El batech de la barca : cuento

 • Morán, Francisco
 • València : [s.n.], 1914 ((València : La Gutenberg)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El bés de la gloria

 • Vento, Ximo
 • València : [s.n.], 1910 ((València : Imprenta de Julián Nájera)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Bolangera de dimonis

 • Sánchez Gozalbo, Ángel, (1894-1987)
 • Castelló : Societat Castellonenca de Cultura, 1979 ((Castelló de la Plana : Imp. Hijos de F. Armengot)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Bolangera de dimonis

 • Sánchez Gozalbo, Ángel, (1894-1987)
 • Castelló : Societat Castellonenca de Cultura, 1979 (Castelló : Fills de F. Armengot)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cada ovella en sa parella

 • Sebastià Sanz, Gonzalo
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cadireta d' or : idili

 • Morales San Martín, Bernardo, (1864-1947)
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El camí i la mar i altres contes en paper

 • Bernat Agut, Jesús
 • Benicarló : Onada, 2020
 • Libros
Elemento sin imagen.

La Carcallá del destí

 • Gascó Contell, Emilio, (1898-1974)
 • Valencia : Editorial Prensa Valenciana , 1915 ((Valencia : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La casa del ruín pastor : llichenda recomaná en el concurs

 • Navarro i Borràs, Enric, (1891-1943)
 • València : [s.n.], 1914 ((València : La Gutenberg)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Castellón sueña la luz de la tarde : relatos

 • [Castellón] : Asociación de Escritorez de la Provincia de Castellón (AEPC), 2018 ([Castellón] : Imprenta Diputación de Castellón)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El chiquet del pà ; La pitjor pobresa ; y L'indiscreció : cuentos originals

 • Oller, Narcís, (1846-1930)
 • València : [s.n.], 1910 ((València : Doménech y Taroncher)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El chiste : cuento

 • Ángeles, José
 • València : [s.n.], 1914 ((València : La Gutenberg)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Clar de lluna : acsésit de cuentos del concurs

 • Burguet Ferrer, Vicent
 • València : [s.n.], 1914 ((València : La Gutenberg)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Com s' acaba una casa

 • Vidal, Ventura
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Contalles de Castelló per a tots vosaltres

 • [Castelló de la Plana] : [Colla Pastoret], D.L. 1998 ((Castelló : Artes Gráficas Barberá)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Contalles valencianes

 • Escuder, Tomàs, (1946-)
 • Barcelona : Cadí , 2005 (León : Evergráficas)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El Conte del Diumenge

 • [València] : Editorial Prometeo, D.L. 1981
 • Libros
Elemento sin imagen.

Contes de la ciutat dormida

 • Garcia Belmonte, Germà
 • Castelló : Unaria ediciones , 2021
 • Libros
Elemento sin imagen.

Contes de la terra, de l'aire i del mar

 • Ribés Pla, Rafael, (1916-2008)
 • Alberic : J. Huguet Pascual, D.L. 1983
 • Libros
Elemento sin imagen.

Corpus Valensiá : cuadro descriptiu

 • Blasco Ibáñez, Vicente, (1867-1928)
 • València : [s.n.], 1914 ((València : La Gutenberg)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cóses de "Don Ambrós"

 • Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1916 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Coses del nostre poble

 • Mesado i Mañé, Manuel, (1923-)
 • [Castellón de la Plana] : Ayuntamiento de Castellón de la Plana, D.L. 2003 (Castellón : PrintCas)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La creu del diable : llichenda

 • Bernat i Ferrer, Lluís
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Crudel expiació

 • Arteseros Rigal, R.
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuento

 • Ribés Sangüesa, Francisco
 • [S.l.] : [s.n.], [194?]
 • Manuscritos
Elemento sin imagen.

Cuentos al amor de la sal

 • Cáceres Lescarboura, Ángeles
 • Elda : Salazones Serrano, 2006 ([Alicante] : Sucesor de Such Serra)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuentos de la Alhambra

 • Irving, Washington, (1783-1859)
 • València : Prometeo, 1910? (([S.l.] : [s.n.]), 1910?)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuentos para el fonógrafo : colección de cuentos viejos arreglados á la cabida del cilindro

 • Serred Mestre, José
 • Valencia : [s.n.], 1900 : Librería de Ramón Ortega)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuentos valencianos

 • Blasco Ibáñez, Vicente, (1867-1928)
 • Valencia : F. Sempere y Cª , [1902?] ((Valencia : El Pueblo)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuentos valensians : dotsena de frare

 • Bernat i Ferrer, Lluís
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuentos y lligendes regionals

 • Ruiz de Lihory, José, Barón de Alcahalí, (ca. 1850-1924)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Impremta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La dama blanca : acsésit de llichendes del concurs

 • Morales, Rafael
 • València : [s.n.], 1914 ((València : La Gutenberg)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De l' abisme al cim

 • Navarro i Borràs, Enric, (1891-1943)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De la meua garbera : contes, contalles i succeïts

 • Melià Tena, Casimir
 • Castelló de la Plana : Societat Castellonenca de Cultura, 1981
 • Libros
Elemento sin imagen.

De la serra

 • Esteve Victoria, José María, (1889-1936)
 • València : [s.n.], 1910 ((València : Imprenta de Julián Nájera)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De la vall al cim : contes i llegendes

 • Mascarell i Gosp, Josep, (1910-1977)
 • València : Sicania , [1957] (Valencia : Mari Montañana)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De la vida i de l' amor : cuento

 • Rodrigo Alamar, Josep
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista ), 1920)
 • Libros