Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180008917

Bernat i Ferrer, Lluís

Cuentos valensians : dotsena de frare [Texto impreso] / El so Bernat l' herbolari ; dibuixos de Emilio Gisbert . — Valencia : [s.n.], 1908 (Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix, 1908)

16,[1] p. : 4 h. de dib. b/n ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; 11)

Dedicatoria del autor . — El so Bernat l'Herbolari es pseudónimo de Lluís Bernat i Ferrer. Fuente: Biblioteca de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

1. Contes . 2. Cuentos . I. Gisbert, E. . II. Impremta de Josep Guix (València) . III. El Cuento del Dumenche . IV. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000488