Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180008757

Aubert-Hix, Charles, (1820-1880)

El globo róig : (noveleta amorosa) [Texto impreso] / per Carlos Aubert ; dibuixos de Alfredo de la Lastra . — Valencia : [s.n.], 1909 (Valencia : Imprenta de Guix, 1909)

16 p. : 4 dib. b/n ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; 27)

"Traduida diréctament del francés al valensiá".

1. Narrativa . 2. Novel·les curtes . I. Lastra Romero, Alfredo de la . II. Impremta de Josep Guix (València) . III. El Cuento del Dumenche . IV. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000503