Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190014397

Coneixement del valencià = Padró Municipal d' Habitants / 1986 = Conocimiento del valenciano : Padrón Municipal de Habitantes / 1986. [Texto impreso]. — València : Generalitata Valenciana : Conselleria d' Económia i Hisenda , 1986 ([S.l.] : DIDOT , 1986)

546 p. ; 27 cm.

DL BI .1204-87. — ISBN 84-505-6248-1

1. Lengua valenciana-Aspectos sociales-Estadísticas . 2. Llengua valenciana-Aspectes socials-Estadístiques . I. Comunitat Valenciana. Conselleria d' Economia i Hisenda .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV003175