Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190007566

Llombart, Constantí, (1848-1893)

Excel·lencies de la llengua Llemosina : discurs panegirich llegit en la solemne sesió inaugurativa de Lo Rat- Penat, [Texto impreso] / per Constantí Llombart. — València : [s.n.], 1878 (València : Emprenta de Emili Pasqual, 1878)

100 p. ; 22 cm.

"Discurs panegirich llegit en la sesió inaugurativa de Lo Rat- Penat celebrada la nit del 31 de Joliol del present any 1878, en lo Pabelló del Excel·lentísim Ajuntament en la fira de l'Alamera".

1. Discursos . I. Imprenta de Emilio Pascual (Valencia) . II. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV002310