Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190004893

Curs de gramàtica normativa per a ùs dels valencians : grau superior [Texto impreso] / J. Barberà ... [et. al.]. — València : ICE de la Universitat de València, 1980 (València : Arts Gràfiques Soler, 1980)

150 p. ; 24 cm.. — (Papers de llengua ; 3)

DL V 755-1980. — ISBN 84-370-0136-6

1. Valenciano-Gramática . 2. Valencià-Gramàtica . I. Artes Gráficas Soler . II. València. Institut de Ciències de l'Educació . III. Papers de llengua .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV002077