Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:description>Contiene: ¡Entre les flames! : (continuació) ; Rimes de la semana : Flor Marcida / Jaume Sanmartín Fita ; Pere vol un llibre / Juan Llorens </dc:description>
<dc:title>La justicia en les mans brutes  : comedia bilingüe en un acte i en vers</dc:title>
<dc:relation>El Cuento del Dumenche</dc:relation>
<dc:description>En cubierta y portada: " Esta comedia s'estrenà en el Teatre Principal de València, a benefici de l' actor còmic don Manuel LLorens, el 2 de Giner de 1902". </dc:description>
<dc:publisher>Editorial Prensa Valenciana</dc:publisher>
<dc:type>Libros</dc:type>
<dc:language>val</dc:language>
<dc:date>1919</dc:date>
<dc:creator>García Capilla, José</dc:creator>
<dc:creator>Llorens, Juan </dc:creator>
<dc:creator>Sanmartín Fita, J. </dc:creator>
<dc:creator>Editorial Valenciana S.A.</dc:creator>
<dc:creator>Imprenta Valencianista (Valencia)</dc:creator>
<dc:identifier>http://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/record.do?id=1226</dc:identifier>
<dc:subject>Comedia</dc:subject>
<dc:subject>Comèdia</dc:subject>
<dc:subject>Teatro valenciano</dc:subject>
<dc:subject>Teatre valencià</dc:subject>
</rdf:Description>
<div xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"/>
</rdf:RDF>