Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20210001550

Saborit Vilar, Josep

El valencià de les Alqueries : estudi dialectològic d'aquest parlar dins del diasistema lingüístic de la Plana de Castelló [Texto impreso] / Josep Saborit Vilar. — Castelló : Diputació de Castelló, 1998

87 p. ; 20 cm.. — (Biblioteca popular)

Bibliogr. : p. 75-76

DL CS 47-1998. — ISBN 84-86895-99-5

1. Valenciano-Les Alqueries . 2. Valencià-Les Alqueries . I. Castelló. Diputació. Servei de Publicacions . II. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV007203