Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190015837

Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)

Gramàtica valenciana : Edició commemorativa del cinquantenari de les Normes de Castelló [Texto impreso] / Carles Salvador. . — València : Generalitat Valenciana : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència , 1982 (València : Arts Gràfiques Soler , 1982)

210 p. ; 23 cm.

DL V. 2668-1982. — ISBN 84-500-8173-4

1. Lengua valenciana-Gramática . 2. Llengua valenciana-Gramàtica . I. Comunitat Valenciana. Conselleria d' Educació, Cultura i Ciència . II. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV003299