Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190000390

Guarner, Lluís, (1902-1986)

La Renaixença valenciana i Teodor Llorente [Texto impreso] / Lluís Guarner. — 1ª ed. — Barcelona : Edicions 62, 1985

139 p. ; 18 cm.. — (L'Escorpí ; 54)

Bibliografía : p. 133-139

DL B 4775-1985. — ISBN 84-297-2245-9

1. Llorente i Olivares, Teodor, (1836-1911)-Crítica e interpretación . 2. Literatura valenciana-S.XIX-Historia y crítica . 3. Reinaxença-Comunitat Valenciana . I. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV001685

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: BMM_00813