Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180007118

Palanca i Roca, Francesc, (1834-1897)

El capital y el treball : problema sosial... [Texto impreso] / orichinal de D.F. Palanca y Roca. — Valencia : Imp. y llibr. de Ramón Ortega, 1885 (Valencia : Imp. y llibr. de Ramón Ortega)

388 p. ; 16 cm.. — (Biblioteca de La Moma)

Premios: Obra premiada en els Jocs Florals de l'any 1885

1. Teatro valenciano . 2. Teatre valencià . 3. Comedia . 4. Comèdia . I. Librería de Ramón Ortega (Valencia) . II. Biblioteca de La Moma . III. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000311