Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190004879

Curs de gramàtica normativa per a ús dels valencians : grau elemental : orientacions didàctiques [Texto impreso] / J. Barberà ... [et. al.]. — València : ICE de la Universitat de València , 1979 (València : Arts Gràfiques Soler , 1979)

151 p. ; 24 cm.. — (Papers de llengua ; 1)

DL V. 2617-1979. — ISBN 84-370-0119-6

1. Valencià-Gramàtica . 2. Valenciano-Gramática . I. Barberà Martí, Jeremíes . II. València. Institut de Ciències de l'Educació . III. Artes Gráficas Soler . IV. Papers de llengua .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV002076