Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180018350

Marzal San Ignacio, Vicent

La salvaora : choguet en un acte y en prosa [Texto impreso] / orichinal de Visent Marzal San Ignacio. — Valencia : Editorial Carceller, 1922

[17] p. ; 26 cm.. — (Nostre Teatro ; año 2, nº 36)

En portada: "Valensia y Mars de 1921"

1. Teatro valenciano . 2. Teatre valencià . 3. Comedia . 4. Joguet còmic . I. Editorial Carceller (Valencia) . II. Nostre Teatro . III. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV001501