Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:description>Contiene : Eixos couplets / Lluís Morera </dc:description>
<dc:title>Huí s' acaba el cafetí!  : Sainet en un acte i en vers,  [Texto impreso]</dc:title>
<dc:relation>El Cuento del Dumenche</dc:relation>
<dc:description>Guía escénica de l' obra. </dc:description>
<dc:description>Dedicatoria mecanografiada a: don Vicent Plà Mompó. </dc:description>
<dc:description>En portada: " ...I estrenada amb bon éxit en el teatre de dit poblat el 22 d' agost de 1919 i en el "Salón Novedades" el 17 d' Octubre del mateix any". </dc:description>
<dc:description>Premios: En portada: "Obra premiada en els "Jocs Florals de Godella"". </dc:description>
<dc:description>En cubierta el titulo es : ¡Huí s' acaba el confetí!. </dc:description>
<dc:publisher>Editorial Prensa Valenciana</dc:publisher>
<dc:type>Libros</dc:type>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:date>1919</dc:date>
<dc:creator>Gayano Lluch, Rafael, (1890-1954)</dc:creator>
<dc:creator>Morera, Lluís</dc:creator>
<dc:creator>Editorial Valenciana S.A.</dc:creator>
<dc:creator>Imprenta Valencianista (Valencia)</dc:creator>
<dc:identifier>https://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/record.do?id=1333</dc:identifier>
<dc:subject>Sainetes</dc:subject>
<dc:subject>Sainets</dc:subject>
<dc:subject>Teatro valenciano</dc:subject>
<dc:subject>Teatre valencià</dc:subject>
</rdf:Description>
<div xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"/>
</rdf:RDF>