Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180010712

Carceller, Vicent M., (1890-1940)

Cheperut y coixo : choguet cómic, en prósa [Texto impreso] / orichinal de Visént M. Carceller. — València : [s.n.], 1917 (València : Susesors de Emilio Pascual)

18 p. ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº 177, año 4)

En portada: "Estrenat en el Saló Novetats la nit del 15 de March de 1917"

1. Teatro valenciano . 2. Teatre valencià . 3. Comedia . 4. Joguet còmic . I. Imprenta Sucesores de Emilio Pascual (Valencia) . II. El Cuento del Dumenche . III. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000696