Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180009006

Morales San Martín, Bernardo, (1864-1947)

Cadireta d' or : idili [Texto impreso] / per Bernardo San Martín ; dibuixos de Antoni Forés . — Valencia : [s.n.], 1908 (Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix, 1908)

16, [1] p. : 4 h. de dib. b/n ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; 2)

Dedicada a Teodor Llorente. -

Morir d' amor / A. Mateu Ferrer.- Nit d' albaes / Alfredo Portolés.-

1. Cuentos . 2. Contes . I. Portolés, Alfredo . II. Mateu Ferrer, A. . III. Forés, Antoni . IV. Impremta de Josep Guix (València) . V. El Cuento del Dumenche . VI. Título. VII. Título: Morir d' amor. VIII. Título: NIt d' Albaes .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000477