Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190013581

Onomàstica [Texto impreso]. — València : Generalitat Valenciana : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència : Gabinet d' us i ensenyament del valencià, D.L. 1984 (València : Gráficas Vimar, D.L.1984)

30 p. ; 22 cm.

DL V 1651-1984. — ISBN 84-505-0428-7

1. Onomástica-Comunitat Valenciana . 2. Onomàstica-Comunitat Valenciana . I. Comunitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Gabinet d'ús i ensenyament del valencià .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV003107