Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

L'Arxiu Municipal de Castelló

L'Arxiu Històric Municipal de Castelló de la Plana gestiona i preserva la documentació que des del segle XIII ha produït i rebut l'Ajuntament de Castelló com a institució de govern de la ciutat, la qual ha sigut conservada per a deixar testimoni i constància de l'actuació municipal.

Junt amb els documents municipals es gestiona i custodia també un important fons hemerogràfic, bibliogràfic i gràfic que s'ha format al llarg del temps gràcies a les donacions que particulars han fet a la ciutat de Castelló per garantir la preservació del seu patrimoni documental.

Notícies