Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180012334

Comes Martínez, Francisco

Ineseta / Francesc Comes. El perdó / Silveri Bolivar Castro [Texto impreso]. — València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 (València : Imprempta Valencianista, 1920)

16 p. ; 25 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº 304, año 7)

Ineseta : joguet valencià en un acte i en vers,.

Contiene: En un rincó de l' horta / Josep Orero ; Rimes de la Semana : A les flors del vici / Daniel Martínez Ferrando. . — Ineseta: "Estrenat en el teatre de la Princesa la nit del 7 de febrer de 1903".

1. Juguete cómico . 2. Joguet còmic . 3. Teatro valenciano . 4. Teatre valencià . I. Orero, Josep . II. Martínez Ferrando, Daniel, (1887-1953) . III. Bolivar Castro, Silverio . IV. Editorial Valenciana S.A. . V. Imprenta Valencianista (Valencia) . VI. El Cuento del Dumenche . VII. Títol. VIII. Título: En un rincó de l' horta. . IX. Título: Rimes de la Semana : A les flors del vici. X. Título: El Perdó.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000814