Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Resultados de la búsqueda

Obras en las que colabora: Obras en las que colabora: Perteg��s Ferrer, Enrique, (1884-1962)

Elemento sin imagen.

A la porta de "San Diego"

 • Salavert Torres, Ricardo
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. La Gutenberg), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amor fatídic : novel·la original

 • Puig Muñoz, Lluís Rafael
 • Valencia : Editorial Prensa Valenciana , 1920 ((Valencia : Imp. Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Animetes predestinaes : (noveleta curta)

 • Valls Castell, Juan Bautista, (1862-1927)
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡¡ Campanes de la meua terra!! : novel·la

 • Tomás Martí Vicent
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Com s' acaba una casa

 • Vidal, Ventura
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cordèlia i Baltasar : idil-li

 • Almela i Vives, Francesc, (1903-1967)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La cóva de la escollera

 • Chover, Vicent
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cregau en Déu

 • Bécquer, Gustavo Adolfo, (1836-1870)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El crepúscul del amor

 • Ballester Pastor, M.
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La darrera fada : novel·la inédita

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De la vida i de l' amor : cuento

 • Rodrigo Alamar, Josep
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La divina missió : novel·la

 • Sanmartín Fita, J.
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Entre pomeres ; Lo tabalet

 • Llorente i Falcó, Teodor, (1869-1949)
 • València : Editorial Prensa Valenciana. , 1915 ((València : [s.n]), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La familia del Bolero : novéla

 • Sanchis Arcis, Rafael
 • (València : Editorial Prensa Valenciana, 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El femater

 • Blasco Ibáñez, Vicente, (1867-1928)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Flor de drap : visions del viure de vici,

 • Tomás Martí Vicent
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La flor del taronger : (fantasía de la marjal valenciana)

 • López-Chavarri Marco, Eduard, (1871-1970)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 (València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El gat negre

 • Poe, Edgar Allan, (1809-1849)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Hóres d' emigrasió : novéla

 • Altaba Ruiz, Ximo
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. La Gutenberg), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Jetatura : (camins d' angúnia) : novel·la

 • B. Brocal, Joan
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

L' artista

 • Pizcueta, Adolf, (1901-1989)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Les altres mares : novel·la

 • Gómez Martí, Pere
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Llubèrna : noveleta

 • Ferrandis Agulló, Mariano, (1887-1924)
 • València : [s.n.], 1914 ((València : La Gutenberg)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡Llus del palangre! : narració valenciana

 • Mateu Pascual, Juan
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Lo darrer Werther : (crisi d'ánima) : novel·la

 • B. Brocal, Joan
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((Valéncia : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La Marguerida : una escena barbra del drama de la vida

 • Duran i Tortajada, Enric, (1895-1967)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡Massa tard!... : novel·la

 • Plá Mompó, Vicente
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Nostra Senyora de Mont-Olivet : (Animes y paisatges)

 • Fornet de Asensi, Emilio
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Novios de pascua

 • Mateu Pascual, Juan
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La Patria futura

 • Ferrandis Agulló, Mariano, (1887-1924)
 • Valencia : [s.n.], 1915 ((Valencia : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡Qué semblansa!

 • Castillo Herrero, S.
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. La Gutenberg), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Rassa vensuda

 • Puig Espert, Francesc, (1892-1967)
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El safraner

 • Aznar Pellicer, José
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La serenata

 • Solaz Gadea, Mariano
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1915 ((València : Imp. La Gutenberg), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Somni de siutat

 • Mustieles, Jacint Maria , (1887-1948)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1915 ((València : Imp. La Gutenberg), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

"The five o' clock tea"

 • Martínez-Sabater Seguí, Eduardo, (1896-1946)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡Trist destí!

 • Barchino, Paco, (1897-1955)
 • València : [s.n.], 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Vensut : boseto de novéla

 • Andrés Cabrelles, Ramón, (1869-1957)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1915 ((València : Imp. La Gutenberg), 1915)
 • Libros