Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Resultados de la búsqueda

Obras en las que colabora: Obras en las que colabora: Imprenta Valencianista (Valencia)

Elemento sin imagen.

A la vora del riu, mare ... : caricatura de revista en un acte i en quatre cuadres

 • Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947)
 • Madrid : Sociedad de Autores Españoles , 1920 ((València : Imprenta Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

A la vora del riu, mare : caricatura de revista en un acte i en quatre quadres

 • Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947)
 • Valencia : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¿A on está el lladre? : Trenca-caps bilingüe, en un acte, original i en vers de Juan Batiste...

 • Burguet Codonyer, Joan Baptista, (1833-1904)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Acertar errant : quadro valenciá en un acte i en vers,

 • Balader, Joaquim, (1828-1893)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Aiguarse la festa : improvització en un acte i en vers,

 • Liern, Rafael Maria, (1833-1897)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Al dictat : contes de l' escola

 • De Amicis, Edmondo, (1846-1908)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1921 ((València : Imprenta Valencianista), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Al sant per la peanya : Peça valenciana, original i en vers,

 • Millàs, Manuel, (1845-1914)
 • (València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amor fatídic : novel·la original

 • Puig Muñoz, Lluís Rafael
 • Valencia : Editorial Prensa Valenciana , 1920 ((Valencia : Imp. Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amors de nines : conte per a xiquetes

 • Mateu Pascual, Juan
 • València : Editorial Prensa Valencianista , 1921 ((València : Imp. Valencianista ), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Arxiu Municipal : (notes del carnet d'un visitant)

 • Martínez Ferrando, Eduard, (1883-1935)
 • València : Editorial Valenciana S.A., 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Baix la còlera del déu : pel·licula tràgica

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El bateig : novel·la inédita, original

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1929)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El Benefisi de Mora : Apropòsit en un acte i en vers, bilingüe original del Señor Colom, amb...

 • Colom y Sales, Juan, (1852-1917)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cada ovella en sa parella : pieza bilingüe en un acto

 • García Capilla, José
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imp. Valencianista), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Camins de llum : (poesies)

 • Caballero i Muñoz, F.
 • [València] : Editorial Valenciana, 1919 (València : Imp. Valencianista)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡¡ Campanes de la meua terra!! : novel·la

 • Tomás Martí Vicent
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Un capitá de cartó : joguet cómic-líric bilingüe en un acte i en vers,

 • Bolumar, Rafael, (n. 1847)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Carmelo El Tonto ó Tots d' un ventre : comedieta de costums valencianes en un acte i en vers,

 • Civera Esteve, Ricardo
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La chala : joguet en un acte i en vers

 • Escalante i Feo, Eduard, (1854-1921)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprempta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Che, quín lio!... ; A nadal ... coques!...

 • Juan García, Josep Maria, (1884-1961)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La cobla valenciana : cobles : locals patriòtiques, amoroses, alegres, tristes, coentetes i ......

 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((Valencia : Imp. Valencianista ), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Com les palometes de l' amor llauger : Escenes de la vida, págines d' amor i de dolor

 • Mollà Ripoll, Enrique
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((Valéncia : Imp. Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¿Cóm se fa un sainet? : intent de conferència gràfica-teatral, en prosa i vers ; La nit de la...

 • Juan García, Josep Maria, (1884-1961)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cordèlia i Baltasar : idil-li

 • Almela i Vives, Francesc, (1903-1967)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cregau en Déu

 • Bécquer, Gustavo Adolfo, (1836-1870)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Crepuscle redemptor : novel·la

 • Falomir, Fernando
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La creu de la beneficencia : ensaig de novel·la

 • Ferri Guillem, Antoni
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Crudel expiació

 • Arteseros Rigal, R.
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuentos y lligendes regionals

 • Ruiz de Lihory, José, Barón de Alcahalí, (ca. 1850-1924)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Impremta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La darrera fada : novel·la inédita

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De l' abisme al cim

 • Navarro i Borràs, Enric, (1891-1943)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De la vida i de l' amor : cuento

 • Rodrigo Alamar, Josep
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De sabater a consejal : joguet cómic bilingüe en un acte i dos cuadros, en prosa,

 • Gregori, Ricardo
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El destí... mana : novel·la quasi histórica

 • Izquierdo Chirivella, Enric
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡Dimarts 13! / Josep Ovara. Els fantasmes del Solar o les coses de Valencia / de V. Fé Castell

 • Ovara, Josep, (1827-1881)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Dimes : El bon lladre : llegenda original

 • Borrás Jarque, Juan Manuel, (1885-1945)
 • València : Editorial Prensa Valencianista, 1921 ((València : Imprenta Valencianista ), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La divina missió : novel·la

 • Sanmartín Fita, J.
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El dolor de triomfar : novel·la sintetitzada inédita

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valencianista, 1921 ((València : Imp. Valencianista ), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La Dragomana dels deus : somni

 • Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Eixaròp de llarga vida: acte primer : Comedia bilingüe en dos actes i en vers,

 • Balader, Joaquim, (1828-1893)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 (València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Eixarop de llarga vida: acte segon : Comedia bilingüe en dos actes i en vers,

 • Balader, Joaquim, (1828-1893)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡Eixos sines--! : sainet-película en un acte y en prósa

 • Méndez Monsell, José
 • València : Editorial Prensa Valencianista, 1918 ((València : Imp. Sucessors d'Emili Pasqual), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Els amors d' un torrentí : pieza en un acto y en verso

 • Rochano, Francisco de Paula, (fl. 1859)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imp. Valencianista), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Els consogres / Manel Navarrete Sànchez. Feminisme / Carles Salvador

 • Navarrete Sánchez, Manuel
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Els moneros : sainet en dos quadros

 • Comes Martínez, Francisco
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Els peixcadors de canyeta : peça bilingüe en un acte i en vers,

 • Jacinto Pérez, Vicent
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

En busca del infern : novel·la d' aventures

 • Moreno Guasín, Josep
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Enric Ortí : poeta de l' ideal : novel-la inédita original

 • Morante Borrás, Jesús, (1899-1971)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Impremta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Entre salvatges : comedia bufa en dos actes i en prosa

 • Perlà Torán , Eduard
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El femater

 • Blasco Ibáñez, Vicente, (1867-1928)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista ), 1920)
 • Libros