Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190015066

Sanchis Guarner, Manuel, (1911-1981)

Les trobes en Lahors de la Verge Maria : estudi preliminar i transcripció [Texto impreso] / M.Sanchis Guarner. — València : Vicent García Editors, 1979 (València : Artes Gráficas Vicent, 1979)

2 v. ; 22 cm.

Edición facsímil.

DL V 2807-1979. — ISBN 84-85094-18-2

1. es Trobes en lahors de la Verge Maria-Crítica e interpretación . 2. es Trobes en lahors de la Verge Maria-Crítica i interpretació . I. Vicent García, editors (Valencia) . II. Artes Gráficas Vicent . III. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV003258