Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180012433

Oller, Narcís, (1846-1930)

El chiquet del pà ; La pitjor pobresa ; y L'indiscreció : cuentos originals [Texto impreso] / de Narcís Oller; ilustrats per Arturo Boix. — València : [s.n.], 1910 (València : Doménech y Taroncher)

P. [23]-38 ; 22 cm.. — (El Cuento Valencià ; nº 2)

1. Cuentos . 2. Contes . I. Boix, Arturo . II. Imprenta J. Doménech . III. El Cuento Valencià . IV. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000874