Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180012327

Navarrete Sánchez, Manuel

Els consogres / Manel Navarrete Sànchez. Feminisme / Carles Salvador [Texto impreso] / Manel Navarrete Sànchez . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 (València : Imp. Valencianista, 1919)

15 p. ; 25 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº 303, año 7)

Els consogres: joguet cómic en un acte, en prosa . — Feminisme : comedia casera representada al teatre de la vida.

Els consogres: " Estrenat amb gran éxit en el Saló Novetats el día 4 d'octubre de 1919".

1. Comedia . 2. Joguet còmic . 3. Teatro valenciano . 4. Teatre valencià . I. Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955) . II. Editorial Valenciana S.A. . III. Imprenta Valencianista (Valencia) . IV. El Cuento del Dumenche . V. Título. VI. Título: Feminisme .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000813