Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-4.xsd">
<mods version="3.4">
<titleInfo>
<title>Eixaròp de llarga vida: acte primer</title>
<subTitle>: Comedia bilingüe en dos actes i en vers</subTitle>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Or vell</title>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary">
<namePart>Balader, Joaquim</namePart>
<namePart type="date">(1828-1893)</namePart>
</name>
<name type="corporate">
<namePart>Editorial Valenciana S.A</namePart>
</name>
<name type="corporate">
<namePart>Imprenta Valencianista (Valencia)</namePart>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">humor, satire</genre>
<genre authority="">Comedia</genre>
<genre authority="">Comèdia</genre>
<genre authority="">Teatro valenciano</genre>
<genre authority="">Teatre valencià</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<place>
<placeTerm type="text">València</placeTerm>
</place>
<publisher>Editorial Prensa Valenciana</publisher>
<dateIssued>1919</dateIssued>
<dateCreated>1919)</dateCreated>
<dateIssued point="start" encoding="marc">1919</dateIssued>
<dateIssued point="end" encoding="marc">####</dateIssued>
<issuance>monographic</issuance>
<frequency authority="marcfrequency"/>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">val</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<form authority="gmd">Texto impreso</form>
<extent>17 p. :25 cm·+</extent>
</physicalDescription>
<tableOfContents>Contiene: Or Vell</tableOfContents>
<note type="statement of responsibility">original de Joaquím Balader </note>
<note type="venue">En portada: " escrita espresament per a el primer actor don Joaquím García Parreño i estrenada amb aplaudiment a benefici del mateix, la nit del 29 de Novembre de 1862 en el teatre Principal de Valencia". </note>
<relatedItem type="series">
<titleInfo>
<title>El Cuento del Dumenche</title>
</titleInfo>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">CS-AHM</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">181018</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20181022103355.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="CSAB">CSAB20180012181</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>