Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:description>Camí de perfecció : (continuació) / R. Arteseros Rigal ; Rimes de la Semana: A la gloriosa bandera de la Pàtria / MIquel Duran i Tortajada. </dc:description>
<dc:title>La flor del cami del Grau : joguet bilingüe en un acte i en vers / original de Rafel Maria Liern. El Sant de l' Agüelo : peça en un acte i en vers / original de Joan Colom i Sales  [Texto impreso]</dc:title>
<dc:relation>El Cuento del Dumenche</dc:relation>
<dc:description>La flor del camí del Grau: escrit per a la senyoreta Matilde Baga. </dc:description>
<dc:description>El Sant de l' Agüelo escrit a benefici del primer actor i director Don Ricardo Guerra. </dc:description>
<dc:description>"La flor del camí del Grau  estrenat en el Treatre Principal el día 14 de maig de 1862". </dc:description>
<dc:description>" El Sant de l' Agüelo.. peça estrenada en el Teatre de Ruçafa, el día 17 de Novembre de 1914". </dc:description>
<dc:publisher>Editorial Prensa Valenciana</dc:publisher>
<dc:type>Libros</dc:type>
<dc:language>val</dc:language>
<dc:date>1919</dc:date>
<dc:creator>Liern, Rafael Maria, (1833-1897)</dc:creator>
<dc:creator>Colom y Sales, Juan, (1852-1917)</dc:creator>
<dc:creator>Imprenta Valencianista (Valencia)</dc:creator>
<dc:creator>Editorial Valenciana S.A.</dc:creator>
<dc:identifier>https://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/record.do?id=1242</dc:identifier>
<dc:subject>Teatro valenciano</dc:subject>
<dc:subject>Teatre valencià</dc:subject>
<dc:subject>Juguete cómico</dc:subject>
<dc:subject>Joguet còmic</dc:subject>
</rdf:Description>
<div xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"/>
</rdf:RDF>