Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180011399

Liern, Rafael Maria, (1833-1897)

La flor del cami del Grau : joguet bilingüe en un acte i en vers / original de Rafel Maria Liern. El Sant de l' Agüelo : peça en un acte i en vers / original de Joan Colom i Sales [Texto impreso]. — València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 (València : Imp. Valencianista, 1919)

24 p. ; 25 cm·. — (El Cuento del Dumenche ; nº 286, año 7)

La flor del camí del Grau: escrit per a la senyoreta Matilde Baga. . — El Sant de l' Agüelo escrit a benefici del primer actor i director Don Ricardo Guerra.

Camí de perfecció : (continuació) / R. Arteseros Rigal ; Rimes de la Semana: A la gloriosa bandera de la Pàtria / MIquel Duran i Tortajada. . — "La flor del camí del Grau estrenat en el Treatre Principal el día 14 de maig de 1862". . — " El Sant de l' Agüelo.. peça estrenada en el Teatre de Ruçafa, el día 17 de Novembre de 1914".

1. Teatro valenciano . 2. Teatre valencià . 3. Juguete cómico . 4. Joguet còmic . I. Colom y Sales, Juan, (1852-1917) . II. Imprenta Valencianista (Valencia) . III. Editorial Valenciana S.A. . IV. El Cuento del Dumenche . V. Título. VI. Título: El Sant de l'Agüelo . VII. Título: Camí de perfecció .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000797