Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180009419

Chover, Vicent

La cóva de la escollera [Texto impreso] / orichinal de Visént Chover ; ilutrasións de Pertegás ; fotograbats de J. García . — València : [s.n.], 1915 (València : Imp. "La Gutenberg", 1915)

472-486 p. (14 p.) : 4 h. de dib. b/n ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; II, nº 75)

Cantars / F. Sebastián Bonafé ; A ma mare / S. Gumbau Navarro ; Salutació / E. Gascó Contell

1. Narrativa . 2. Novel·les curtes . I. Pertegás Ferrer, Enrique, (1884-1962) . II. García, J. . III. Gumbau Navarro, S. . IV. Gascó Contell, Emilio, (1898-1974) . V. Sebastián Bonafé, Francisco . VI. Talleres Tipográficos La Gutenberg (Valencia) . VII. El Cuento del Dumenche . VIII. Título. IX. Título: Salutació. X. Título: Cantars . XI. Título: A ma mare.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000601