Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Resultats de la cerca

Todas las obras relacionadas: CSAA20180017780

Elemento sin imagen.

Almanach de La Tronà

 • Periòdics i Revistes
Elemento sin imagen.

Amors contrariats : (pasatemps)

 • Chova Rives, Josep
 • Libros
Elemento sin imagen.

Ánima malalta : noveleta curta

 • Villaba, Lluis de
 • Libros
Elemento sin imagen.

Aventura

 • Fortuny, Antoni
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cadireta d' or : idili

 • Morales San Martín, Bernardo, (1864-1947)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Carmela la Pentinaora : cuadret de costums

 • Fe Castell, Vicente, (1875 - 1945)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La carretera : noveleta catalana

 • Oller i Rabassa, Joan, (1882-1971)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cavallería Rusticana : (noveleta)

 • Piquer, Constantino
 • Libros
Elemento sin imagen.

La creu del diable : llichenda

 • Bernat i Ferrer, Lluís
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuentos valensians : dotsena de frare

 • Bernat i Ferrer, Lluís
 • Libros
Elemento sin imagen.

El cuheter : novéla curta

 • Ombuena Thous, Francesc, (1884-1931)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La cupletista : (novéla casi história)

 • Legua, Francisco, (1870-1926)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De retorn á la llar : comédia en un acte

 • Comes Martínez, Francisco
 • Libros
Elemento sin imagen.

De vóra mar : noveleta

 • Paulino Torre, Xavier
 • Libros
Elemento sin imagen.

En la pórta del sél : cuento de l'horta

 • Blasco Ibáñez, Vicente, (1867-1928)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Fátima : llechenda árabe

 • Blasco Ibáñez, Vicente, (1867-1928)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La festa de les fadrines : noveleta

 • Juan García, Josep Maria, (1884-1961)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Fí de un idili (noveleta curta)

 • Sancho Riera, Vicente
 • Libros
Elemento sin imagen.

El globo róig : (noveleta amorosa)

 • Aubert-Hix, Charles, (1820-1880)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La lligacama : noveleta amorosa

 • Aubert-Hix, Charles, (1820-1880)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Lo Roder : (noveleta curta)

 • Bonet Alcantarilla, Pedro
 • Libros
Elemento sin imagen.

La "Maredehueta" : noveleta

 • Ferrandis Agulló, Mariano, (1887-1924)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Mirant al sél : (noveleta curta)

 • Burguet Ferrer, Vicent
 • Libros
Elemento sin imagen.

La música nóva : noveleta

 • Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Noblea de cór : novéla curta

 • Altaba Ruiz, Ximo
 • Libros
Elemento sin imagen.

El nubol : noveleta

 • Legua, Amadeo
 • Libros
Elemento sin imagen.

El orfenet : (noveleta curta)

 • Soriano Arnau, Rosendo
 • Libros
Elemento sin imagen.

Pomell de violetes

 • Povo Peiró, Francesc, (1880-1960)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El primer amor

 • Piquer, Constantino
 • Libros
Elemento sin imagen.

La Rócha : noveleta

 • Bernat i Ferrer, Lluís
 • Libros
Elemento sin imagen.

Rósa desfullá : (Aventura casi erótica)

 • Ruano Llopis, Joan D de
 • Libros
Elemento sin imagen.

Sanch Móra : noveleta

 • Domingo Bondía, M.
 • Libros