Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20210001383

Simó Santonja, Vicent Ll., (1932-2014)

Jaime I, Rey de Valencia [Texto impreso] / Vicente L. Simó Santoja. — Valencia : Diputación Provincial de Valencia, 1976

308 p. : il. ; 25 cm.

DL V 2284-1976. — ISBN 84-500-1430-1

1. Jaume I, Rei d'Aragó, (1208-1276)-Biografies . 2. Jaime I, Rey de Aragón-Biografías . I. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV007179