Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:description>[1]. Fondos valencianos . - [2]. Catálogo descriptivo: fondos valencianos</dc:description>
<dc:title>La biblioteca de Alfonso V de Aragón en Nápoles  [Texto impreso]</dc:title>
<dc:description>Bibliografía.</dc:description>
<dc:publisher>Direcció General del Llibre i Coordinació Bibliotecària</dc:publisher>
<dc:type>Libros</dc:type>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:date>2000</dc:date>
<dc:creator>Alcina Franch, José, (1922-2001)</dc:creator>
<dc:creator>Bas Carbonell, Manuel</dc:creator>
<dc:creator> Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (València)</dc:creator>
<dc:identifier>http://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/record.do?id=6197</dc:identifier>
<dc:subject>Alfons V, Rei d'Aragó El Magnànim, (1396-1458)-Biblioteca</dc:subject>
</rdf:Description>
<div xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"/>
</rdf:RDF>