Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:title>Estudi crític de les Germaníes en relació ab la Història de Castelló [Texto impreso]</dc:title>
<dc:coverage>Castelló de la Plana</dc:coverage>
<dc:coverage>Castelló de la Plana</dc:coverage>
<dc:coverage>València (Regne)</dc:coverage>
<dc:coverage>València (Regne)</dc:coverage>
<dc:coverage>S. XVI</dc:coverage>
<dc:coverage>S. XVI</dc:coverage>
<dc:coverage>1519-1523 (Germanías)</dc:coverage>
<dc:coverage>1519-1523 (Germanies)</dc:coverage>
<dc:description>Obra premiada, per unanimitat, en los jocs florals de Valencia, organiçats per la docta societat Lo Rat-Penat, en l'any 1917</dc:description>
<dc:description>Texto en portada: "Subvencioná sa publicació per l'Excelentíssim Ajuntament de Castelló de la Plana"</dc:description>
<dc:type>Libros</dc:type>
<dc:language>val</dc:language>
<dc:date>1921</dc:date>
<dc:creator>Ribés y Sangüesa, Enrique, (1868-1936)</dc:creator>
<dc:creator>Talleres Gráficos Hijos de F. Armengot</dc:creator>
<dc:identifier>http://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/record.do?id=515</dc:identifier>
<dc:subject>Castelló de la Plana-Historia-S. XVI</dc:subject>
<dc:subject>Castelló de la Plana-Història-S. XVI</dc:subject>
<dc:subject>València (Regne)-Historia-1519-1523 (Germanías)</dc:subject>
<dc:subject>València (Regne)-Història-1519-1523 (Germanies)</dc:subject>
</rdf:Description>
<div xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"/>
</rdf:RDF>