Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180004124

Ribés y Sangüesa, Enrique, (1868-1936)

Estudi crític de les Germaníes en relació ab la Història de Castelló [Texto impreso] / per Enric Ribés y Sangüesa. — Castelló, 1921 : [s.n.] (Castellón : Hijos de F. Armengot)

153 p. ; 19 cm.

Obra premiada, per unanimitat, en los jocs florals de Valencia, organiçats per la docta societat Lo Rat-Penat, en l'any 1917

Texto en portada: "Subvencioná sa publicació per l'Excelentíssim Ajuntament de Castelló de la Plana"

1. Castelló de la Plana-Historia-S. XVI . 2. Castelló de la Plana-Història-S. XVI . 3. València (Regne)-Historia-1519-1523 (Germanías) . 4. València (Regne)-Història-1519-1523 (Germanies) . I. Talleres Gráficos Hijos de F. Armengot . II. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000004

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV001400