Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:title>El certamen poètic del 1474, motiu de les "Trobes de llaors de la Verge Maria", primer llibre literari imprés a Espanya [Texto impreso]</dc:title>
<dc:description>En cub.: Tirada apart del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, n. 51, oct.-dec. 1975.</dc:description>
<dc:description>Conferencia conmemorativa del V centenario de la Imprenta, pronunciada en el Salón de Actos de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Castelló de la Plana, el día 18 de octubre de 1974.</dc:description>
<dc:description>Tít. y mención de responsabilidad tomados de la cub.</dc:description>
<dc:publisher>Societat Castellonenca de Cultura</dc:publisher>
<dc:type>Libros</dc:type>
<dc:language>val</dc:language>
<dc:date>1975</dc:date>
<dc:creator>Sanchis Guarner, Manuel, (1911-1981)</dc:creator>
<dc:creator>Societat Castellonenca de Cultura</dc:creator>
<dc:creator>Facsímil (Imprenta)</dc:creator>
<dc:identifier>http://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/record.do?id=1379</dc:identifier>
<dc:subject>Les Trobes en lahors de la Verge Maria</dc:subject>
</rdf:Description>
<div xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"/>
</rdf:RDF>