Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180012303

Gayano Lluch, Rafael, (1890-1954)

Huí s' acaba el cafetí! : Sainet en un acte i en vers, [Texto impreso] / original de Rafel Gayano Lluch. — València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 (València : Imp. Valencianista, 1919)

15 p. ; 25 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº302, año 7 )

Guía escénica de l' obra. . — Dedicatoria mecanografiada a: don Vicent Plà Mompó. . — En cubierta el titulo es : ¡Huí s' acaba el confetí!.

Contiene : Eixos couplets / Lluís Morera . — En portada: " ...I estrenada amb bon éxit en el teatre de dit poblat el 22 d' agost de 1919 i en el "Salón Novedades" el 17 d' Octubre del mateix any".

Premios: En portada: "Obra premiada en els "Jocs Florals de Godella"".

1. Sainetes . 2. Sainets . 3. Teatro valenciano . 4. Teatre valencià . I. Morera, Lluís . II. Editorial Valenciana S.A. . III. Imprenta Valencianista (Valencia) . IV. El Cuento del Dumenche . V. Títol. VI. Título: Eixos couplets.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000812