Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
 <record>
  <leader>00000cam a22000004 4500</leader>
  <controlfield tag="001">CSAB20180012181</controlfield>
  <controlfield tag="003">CSAB</controlfield>
  <controlfield tag="005">20181022103355.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">181018s1919  esp      000 h val d</controlfield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">CS-AHM</subfield>
   <subfield code="b">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180010743</subfield>
   <subfield code="a">Balader, Joaquim</subfield>
   <subfield code="d">(1828-1893)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
   <subfield code="a">Eixaròp de llarga vida: acte primer</subfield>
   <subfield code="b">: Comedia bilingüe en dos actes i en vers, </subfield>
   <subfield code="h">[Texto impreso]</subfield>
   <subfield code="c">original de Joaquím Balader </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">València</subfield>
   <subfield code="b">Editorial Prensa Valenciana</subfield>
   <subfield code="c">1919</subfield>
   <subfield code="e">València</subfield>
   <subfield code="f">Imp. Valencianista</subfield>
   <subfield code="g">1919)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">17 p. </subfield>
   <subfield code="c">25 cm·</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="490" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="a">El Cuento del Dumenche</subfield>
   <subfield code="v">nº 294, año 7</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1="0" ind2=" ">
   <subfield code="a">Contiene: Or Vell</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="518" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">En portada: " escrita espresament per a el primer actor don Joaquím García Parreño i estrenada amb aplaudiment a benefici del mateix, la nit del 29 de Novembre de 1862 en el teatre Principal de Valencia". </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180010118</subfield>
   <subfield code="a">Comedia</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180010132</subfield>
   <subfield code="a">Comèdia</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180001673</subfield>
   <subfield code="a">Teatro valenciano</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180001680</subfield>
   <subfield code="a">Teatre valencià</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180011580</subfield>
   <subfield code="a">Editorial Valenciana S.A.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180005190</subfield>
   <subfield code="a">Imprenta Valencianista (Valencia)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="740" ind1="0" ind2=" ">
   <subfield code="a">Or vell</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="830" ind1=" " ind2="3">
   <subfield code="0">CSAA20180017742</subfield>
   <subfield code="a">El Cuento del Dumenche</subfield>
  </datafield>
 </record>
 <record>
  <leader>00000nxm a2200000un 4500</leader>
  <controlfield tag="001">CSAF20180012525</controlfield>
  <controlfield tag="003">CSAF</controlfield>
  <controlfield tag="004">CSAB20180012181</controlfield>
  <controlfield tag="005">20181018185229.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">1810180u  7  1001ua  0</controlfield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">CS-AHM</subfield>
   <subfield code="b">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="852" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">CS-AHM</subfield>
   <subfield code="j">FV000804</subfield>
  </datafield>
 </record>
</collection>