Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180012174

Rodríguez Peris, J.

La gabia de Don Cornelio : joguet cómic en un acte, en prosa [Texto impreso] / de J. Rodriguez Peris i Manolo Vidal . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 (València : Imprempta Valencianista, 1919)

15 p. ; 25 cm·. — (El Cuento del Dumenche ; nº 203, año 7)

Contiene : Cantúries de jovenesa ; Rimes de la Semana : Les barraques . — Vides que passen / Eduard Buil ; Cartes a la elexida / Mizzián Saul . — En portada: "Estrenat amb ruidós éxit en lo Teatre del Ateneo Valenciano XX, el 1 de Juny de 1919".

1. Juguete cómico . 2. Joguet còmic . 3. Teatro valenciano . 4. Teatre valencià . I. Vidal Ferrer, Manolo . II. Duran i Tortajada, Enric, (1895-1967) . III. Morera, Lluís . IV. Mizzian, Saul . V. Buil, Eduard, (1898-1973) . VI. Editorial Valenciana S.A. . VII. Imprenta Valencianista (Valencia) . VIII. El Cuento del Dumenche . IX. Títol. X. Título: Cantúries de Jovenesa . XI. Título: Rimes de la Semana : Les barraques . XII. Título: Cartes a la elexida . XIII. Título: Vides que passen .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000803

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV002489