Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:description>Contiene: La Cegueta / Lluis Morera ; Rimes de la Semana : La barcarola / Jacinto Mª Mustieles </dc:description>
<dc:title>Lili La Volantinera : joguet en un acte i en prosa / per Francesc Comes. Les Beseroles de l' amor : joguet bilingüe en un acte i en vers / original de Joaquim Balader </dc:title>
<dc:relation>El Cuento del Dumenche</dc:relation>
<dc:description> En portada: "Les Beseroles de l' amor escrit expresament per a el primer actor Don Leandre Torromé". </dc:description>
<dc:description>"Lili La Volantinera: joguet estrenat en el Salón Romea el 6 de decembre 1918"</dc:description>
<dc:description>"Les Beseroles del l' amor estrenat amb extraordinari éxit la nit del 7 de març de 1871 en el teatre del carrer de Ruçafa". </dc:description>
<dc:publisher>Editorial Valenciana</dc:publisher>
<dc:type>Libros</dc:type>
<dc:language>val</dc:language>
<dc:date>1919</dc:date>
<dc:creator>Comes Martínez, Francisco</dc:creator>
<dc:creator>Balader, Joaquim, (1828-1893)</dc:creator>
<dc:creator>Imprenta Valencianista (Valencia)</dc:creator>
<dc:creator>Editorial Valenciana S.A.</dc:creator>
<dc:identifier>http://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/record.do?id=1241</dc:identifier>
<dc:subject>Teatro valenciano</dc:subject>
<dc:subject>Teatre valencià</dc:subject>
<dc:subject>Juguete cómico</dc:subject>
<dc:subject>Joguet còmic</dc:subject>
</rdf:Description>
<div xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"/>
</rdf:RDF>