Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180011382

Comes Martínez, Francisco

Lili La Volantinera : joguet en un acte i en prosa / per Francesc Comes. Les Beseroles de l' amor : joguet bilingüe en un acte i en vers / original de Joaquim Balader . — València : Editorial Valenciana, 1919 (València : Imprenta Valencianista, 1919)

24 p. ; 25 cm·. — (El Cuento del Dumenche ; nº 288 año 7)

En portada: "Les Beseroles de l' amor escrit expresament per a el primer actor Don Leandre Torromé".

Contiene: La Cegueta / Lluis Morera ; Rimes de la Semana : La barcarola / Jacinto Mª Mustieles . — "Lili La Volantinera: joguet estrenat en el Salón Romea el 6 de decembre 1918". — "Les Beseroles del l' amor estrenat amb extraordinari éxit la nit del 7 de març de 1871 en el teatre del carrer de Ruçafa".

1. Teatro valenciano . 2. Teatre valencià . 3. Juguete cómico . 4. Joguet còmic . I. Balader, Joaquim, (1828-1893) . II. Imprenta Valencianista (Valencia) . III. Editorial Valenciana S.A. . IV. El Cuento del Dumenche . V. Títol. VI. Título: Les Beseroles de l'amor .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000798

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV002493