Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180009785

Mallent, Vicent

El Segaor : noveleta [Texto impreso] / orichinal de Visént Mallent ; ilustrasións del mateix ; fotograbats de J. Garcia . — València : [s.n.], 1915 (València : Imp. "La Gutenberg", 1915)

352-366 p. : 4 h. de dib. b/n ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; II nº 69)

Contiene: Pro- Teatro- Valensiá / Antóni Villegas ; El Soneto de la Semana: Com la Flór / M. Ballester Pastor ; Iñors / E. Gascó Contell ; Les cóses clares: La responsabilitat, pera el autor -- Contiene : pròlogo y epílogo de V. Mallent

1. Narrativa . 2. Novel·les curtes . I. García, J. . II. Villegas, Antoni . III. Ballester Pastor, M. . IV. Gascó Contell, Emilio, (1898-1974) . V. Talleres Tipográficos La Gutenberg (Valencia) . VI. El Cuento del Dumenche . VII. Títol. VIII. Título: Les coses clares: La responsabilitat pera el autor . IX. Título: Iñors . X. Título: Pro-Teatro- Valensiá . XI. Título: El Soneto de la Semana: Com la flór .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000595