Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Publicaciones

L' emigrant (1916) 1
L' environnement de Grau-Garriga (1993) 1
L' Església de la Sang Nules : procés de recuperació i conservació (1990) 1
L' espai de Moisès Gil (1993) 1
L' estel : circular para los socios (1985) 1
L' etérn cantor de amors desgrasiats (1915) 1
L' heroisme de Tadeet : comèdia valenciana en un acte, original i en prosa del veterano actor Vicente Luis Pujol (1919) 1
L' hòu Milagrós : choguet cómic en un acte y en prósa (1918) 1
L' Odi (1915) 1
"L' orfebreria a Castelló : segles XIV-XVI" (D.L. 1996) 1
L' última barraca : noveleta (1916) 1
[L'Alcalde Francisco Grangel amb la maqueta de l'edifi de la Pèrgola] (1970) 1
L'egoisme d'una sógra : comédia bilingüe en un acte y en prósa (1917) 1
L'ermita asolada : comedia en tres actes (1919) 1
L'esperit de ma cuñá : sainet de costums valensianes, en un acte, en prosa (1917) 1
L'incantatrice : vals de salón (1883) 1
L'incendiari : cuento (1910) 1
L'Italiana in Algeri : Melodramma giocoso in due atti (s.a.) 1
L'Oeil crevé : rigodones para piano (s.a.) 1
L'ús de la llengua vernacla en les diòcesis de la província eclesiàstica valentina : País Valencià, Illes Balears (1972) 1
El laberinto : (Plaza Mayor de Castellón) (2018) 1
Labor realizada por el Directorio Militar y el Gobierno Civil de la Dictadura : durante el quinquenio 13 Septiembre 1925 a 13 de Septiembre 1928 (1929) 1
Labor realizada por el Directorio Militar y el Gobierno Civil de la Dictadura en la Provincia de Castellón (1928) 1
Una lágrima : mazurka para piano (entre 1884 i 1893) 1
Lais de Corinto : biografía anecdótica de esta célebre hetaira (1904?) 1
Langage des fleurs : polka brillante (1885) 1
Larghetto : del gran quinteto : (Op: 587) (s.a.) 1
El largo de Castilla 1
Larmes d'amour : feuille d'album (N. 2) : Petite romance (1882) 1
Latin médiéval "romanticus" (1961) 1
Laura : mazurka para piano : Op. 13 (1892?) 1
El lazarillo : Guía de Valencia y su provincia (1916) 1
Lazo nupcial : mazurka (1885) 1
Le collier de perles (s.a.) 1
Le paradis de Mahomet : pour piano (1881) 1
Le poëte et le paysan (1882) 1
Le regret = (El pesar) : vals espresivo para piano (s.a.) 1
Le testament de monsieur de Crac : opéra-bouffe en 1 acte (1882?) 1
Le verre en main = Trinkspruch : Polka : Op. 93 (18--) 1
El Leal Mestrazgo : Periódico católico-monárquico de Castellón (1871 enero 29 - 1871 abril 30.) 1