Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20200002598

Fornes, Tono, (1955-)

Dones que caminen de pressa : i altres poemes [Texto impreso] / Tono Fornés. — 1ª ed. — Alacant : Agua Clara, D.L. 2010

87 p. ; 22 cm.. — (L' Aiguader ; 24)

Premios: 15é Premi Tardor de Poesia, Castelló de la Plana 2009

DL S 317-2010. — ISBN 978-84-8018-337-6

1. Poesía . 2. Poesia . I. Premi Tardor de Poesia (Castelló de la Plana) . II. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV005088