Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190029070

Anuari estadístic de la Comunitat Valenciana 2003 = Anuario estadístico de la Comunitat Valenciana 2003 [Texto impreso]. — València : Institut Valencià d'Estadística, 2003 (València : Arts Gràfiques Soler)

610 p. ; 24 cm.

DL V 5431-2003. — ISBN 84-482-3629-7

1. Comunitat Valenciana-Estadísticas . 2. Comunitat Valenciana-Estadístiques . I. Institut Valencià d'Estadística . II. Artes Gráficas Soler .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV004452