Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190026260

Jornades Municipals de Cultura Popular a la Ciutat de Castelló (1ª: 1997: Castelló de la Plana)

Ponències i comunicacions [Texto impreso] / Jornades Municipals de Cultura Popular a la Ciutat de Castelló [1eres i 2ones, 1997-1998]; [prólogo, J. Henri Bouché ; autores, Honorio M. Velasco...(et al.)]. — Castelló de la Plana : Ajuntament, Institut Municipal d'Etnografia i Cultura Popular, D.L. 2000 (Castelló de la Plana : Castello d'Impressió)

270 p. : il. ; 24 cm.

DL CS 056-2000. — ISBN 84-88664-85-0

1. Castelló-Usos y costumbres . 2. Castelló-Usos i costums . I. Institut Municipal d'Etnografia i Cultura Popular (Castelló de la Plana) . II. Castelló de la Plana. Ajuntament . III. Castelló d'Impressió . IV. Jornades Municipals de Cultura Popular a la Ciutat de Castelló (2ª: 1998: Castelló de la Plana) . V. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV004251b