Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190013185

Rabassa i Vaquer, Carles

Catàleg d' Arxiu Municipal de Culla [Texto impreso] / Carles A. Rabassa i Vaquer, Modest Barrera Aymerich y Luis Miguel Pérez Lobo. . — València : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència: Direcció General de Patrimoni Cultural, 1990 (València : Imprenta Quiles , 1990)

356 p. ; 24 cm. . — (Arxius Valencians ; nº 10)

DL V 1449-1990. — ISBN 84-7890-088-8

1. Arxiu Municipal de Culla -Catálogos . 2. Arxiu Municipal de Culla -Catàlegs . I. Barrera Aymerich, Modest . II. Pérez Lobo, Luis Miguel . III. Comunitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Direcció General de Patrimoni . IV. Artes Gráficas Soler . V. Arxius Valencians . VI. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV003048